Dzisiaj jest:

Jesteś gościem:

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Wymiana polsko-niemiecka

Frieskotle

Dzwonki
godzina od do przerwa
1 lekcja 8:00 8:45 10 min.
2 lekcja 8:55 9:40 10 min.
3 lekcja 9:50 10:35 15 min.
4 lekcja 10:50 11:35 10 min.
5 lekcja 11:45 12:30 10 min.
6 lekcja 12:40 13:25 10 min.
7 lekcja 13:25 14:20 5 min.
8 lekcja 14:25 15:10  
Uczestniczymy
Wspieramy akcję:Listopad

*Bardzo ważny komunikat dla Rodziców

Edukacja w gimnazjum polega na przekazywaniu uczniom wiedzy przedmiotowej i utrwalaniu jej.
Obowiązkiem ucznia w domu jest wykonanie zadania domowegovzgodnie z poleceniem nauczyciela lub utrwalenie materiału z ostatniej lekcji (najczęściej w formie ustnej) jeśli nauczyciel nie wyda polecenia dotyczącego zadania domowego.
Przez pojęcie "zadanie domowe" należy rozumieć pracę ucznia w domu uzupełniającą i utrwalającą wiedzę nabytą w szkole również wtedy, kiedy nauczyciel oficjalnie nie wyda takiego polecenia.

Odrabianie lekcji obowiązuje codziennie przez cały rok szkolny.

Dyrektor* Zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 18 listopada (wtorek) 2014 roku o godzinie 16:30. Rodzice zostaną poinformowani o ocenach, oraz sprawach bieżących.
Zapraszamy.W dniu 4 listopada-(wtorek) wszystkie lekcje zostaną skrócone o 10 minut. Powodem jest posiedzenie rady pedagogicznej oraz szkolenie nauczycieli w ramach projektu pod nazwą : "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrocławskim".

Oto czas trwania lekcji w tym dniu:
 1. 8.00-8.35
 2. 8.45-9.20
 3. 9.30-10.05
 4. 10.20-10.55
 5. 11.05-11.40
 6. 11.50-12.25
 7. 12.35-13.10


Odjazd do domu o godz.13.25 jednym kursem


Październik

* Wizyta na uczelni

25 października br. grupa uczniów naszego gimnazjum złożyła wizytę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Tomasza Lisa „Rok 2014 – Międzynarodowy Rok Krystalografii”. Po wykładzie młodzi chemicy gościli w Zakładzie Krystalografii, w którym pracownicy naukowi – pasjonaci krystalografii pokazali im hodowle kryształów i nowoczesną aparaturę badawczą. Zajęcia odbywały się w ramach Wszechnicy Chemicznej, przeznaczonej dla uczniów szkół średnich i gimnazjów interesujących się chemią.
W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum brali także udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. 20 września uczestniczyli również na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w wykładzie dr Alicji Kluczyk „Poważna nauka i humor chemiczny”. Współpraca Gimnazjum w Jaszkotlu z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego trwa od wielu lat, a nasi byli uczniowie, którzy brali udział w pierwszych zajęciach na uniwersytecie sami ukończyli już studia. Serdecznie gratulujemy dyplomów.

Grono Pedagogiczne
* WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW"

Szanowni Rodzice

Szkoła realizuje wiele projektów służących rozwojowi Waszych dzieci takich jak: edukacja filmowa, teatralna, muzealna, wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę przedmiotową, konkursy przedmiotowe, wycieczki integracyjne, krajoznawcze, imprezy szkolne tematyczne i rocznicowe. Wszystkie te wydarzenia są integralną częścią procesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły.
Nieprawdą jest, że podczas realizowania określonego projektu nie odbywają się lekcje. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w imprezie odbywają zajęcia zgodnie z planem lekcji w tym dniu. Wiem, że młodzież przekonuje rodziców o odwołanych zajęciach z powodu wyjazdu do teatru czy muzeum, a rodzice pozwalają na pozostanie dziecka w domu. Proszę nie dawać wiary tym informacjom. Wszystkie zajęcia odbywają się normalnie. Nieobecność dziecka w takim dniu bez ważnego powodu nie będziemy usprawiedliwiać.

Dyrektor
* KONSULTACJE

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami w dniu 21 października (wtorek) o godz. 16.00 czekamy na Rodziców, którzy zechcą zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole w okresie od 1 września do 21 października. Zapewniamy możliwość konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, którzy do godz. 18.00 będą do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy.
* DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela (14 października-wtorek) nie jest dniem wolnym od zajęć. Obecność uczniów
w szkole jest obowiązkowa.
Wychowawcy odnotują w dziennikach obecność uczniów. Na pierwszej lekcji odbędą się spotkania zespołów klasowych z wychowawcami. O godz. 9.00 Samorząd Uczniowski zaprasza na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela (sala gimnastyczna). Zajęć dydaktycznych w tym dniu nie będzie. Odwóz uczniów do domu około godziny 10.00.
Wrzesień

* PODZIĘKOWANIE

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu Gawęckim, którzy poświęcili swój cenny czas i pomogli dostarczyć zakrętki z Gimnazjum w Jaszkotlu do punktu zbiórki. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na rzecz budowy nowej siedziby Kliniki Transplantologii i Hematologii we Wrocławiu.
Prosimy w dalszym ciągu o dostarczanie plastikowych nakrętek do szkoły.Wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!

* Perwsze zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze zebranie, które odbędzie się 9 września (wtorek) 2014 roku o godzinie 16:30.
* Inauguracja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w sali gimnastycznej w dniu 1 września o godz. 8.00.
Spotkanie zespołów klasowych z wychowawcami około godz. 9.00
Odjazd autobusów szkolnych ok. godz. 10:00
Uczniów obowiązuje strój galowy

Dyrektor
Sierpień

Rada Pedagogiczna


Rada Pedagogiczna odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 12:30.
Egzaminy poprawkowe


 • MATEMATYKA
  28 sierpnia 2014 roku (czwartek) godzina 9:00 sala nr 1

  Skład komisji:
  Przewodnicząca - Eleonora Turowska
  Członkowie - Aleksandra Deryło, Marta Gołąb-Teodorowska


 • CHEMIA
  29 sierpnia 2014 roku (piątek) godzina 9:00 sala nr 26

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Krystyna Komarnicka, Joanna Berbeka


 • BIOLOGIA
  29 sierpnia 2014 roku (piątek) godzina 11:00 sala nr 7

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Jacek Tul
  Członkowie - Wiesław Miłkowski, Małgorzata Demków


Wychowawcy uczniów zdających egzaminy poprawkowe wręczają świadectwa uczniom w dniu egzaminu.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2004 roku z późn.zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2013/2014.
Praca szkoły w czasie wakcji


Do 7 lipca funkcjonuje kancelaria szkoły

Od 8 lipca do 1 sierpnia, urlop - szkoła nie pracuje

Od 4 sierpnia szkoła czynna codziennie- od poniedziałku do piątku
Czerwiec


Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2013/2014


W dniu 27 czerwca odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
O godzinie 8:00 msza święta w Kościele Parafialnym w Jaszkotlu. O godzinie 9:00 w sali gimnastycznej wystąpienie dyrektora gimnazjum, wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród. Około godziny 10:00 spotkanie uczniów z wychowawcami: wręczenie świadectw. Około godziny 11:00 zakończenie uroczystości i odjazd autobusów szkolnych.

WESOŁYCH WAKACJI ! ! !
Egzamin Gimnazjalny


* Wyniki Egzaminów w 2014 roku w Gimnazjum w Jaszkotlu:

Język Polski Historia MatematykaPrzyrodaJęzyk Niemiecki
poziom podstawowy
Język Niemiecki
poziom rozszerzony
Język Angielski
poziom podstawowy
Język Angielski
poziom rozszerzony
Gimnazjum
Jaszkotle
68,5 61,0 48,9 53,9 66.6 41,6 73,1 59,4
Gmina Kąty
Wrocławskie
66,1 58,2 47,0 51,7 62,1 37,8 66,6 42,5
Województwo
Dolnośląskie
65,6 57,7 45,7 50,9 54,0 36,9 66,3 48,5Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Jaszkotlu uchwałą z dnia 10 czerwca 2014 roku zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015.


Zestaw podręczników do klasy I, II oraz III znajduje się tutaj.


Szkolny zestaw programów nauczania dla GIMNAZJUM W JASZKOTLU w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się tutaj.