Dzisiaj jest:

Jesteś gościem:

Dziennik elektroniczny

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wymiana polsko-niemiecka

Frieskotle

Dzwonki
godzina od do przerwa
1 lekcja 8:00 8:45 10 min.
2 lekcja 8:55 9:40 10 min.
3 lekcja 9:50 10:35 15 min.
4 lekcja 10:50 11:35 10 min.
5 lekcja 11:45 12:30 10 min.
6 lekcja 12:40 13:25 10 min.
7 lekcja 13:25 14:20 5 min.
8 lekcja 14:25 15:10  
Uczestniczymy
Wspieramy akcję:

Wrzesień
Dzień Nauczyciela


Dzień Nauczyciela -14 października (środa) nie jest dniem wolnym od zajęć. Zajęcia lekcyjne w tym dniu nie odbywają się, jednak są zorganizowane inne, w których uczniowie muszą wziąć udział. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbędą się spotkania zespołów klasowych z wychowawcami, na drugiej uroczystość w sali gimnastycznej zorganizowana przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Nauczyciela. O godz. 10.00 autobusy szkolne odwiozą uczniów do domu.
Przypominamy o stroju galowym.
Dyrektor

Młodzież na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

19 września uczniowie naszego gimnazjum, pod opieką naucz. chemii wzięli udział w ciekawych warsztatach chemicznych, zorganizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W czasie zajęć gimnazjaliści mieli możliwość obserwowania ciekawych doświadczeń, m. in. z ciekłym azotem, próby Tollensa na bańkach szklanych oraz doświadczeń z dziedziny fluorescencji. Uczelnia udostępniła uczniom mikroskop elektronowy, za pomocą którego obserwowali preparaty biologiczne. Marzeniem młodych chemików było zobaczenie pojedynczego atomu. Na to musimy jeszcze trochę poczekać…


Spotkanie z rodzicami


Rodziców zapraszamy na pierwsze spotkanie w dniu 8 września (wtorek). O godzinie 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie (ok. godz. 17.00) spotkania z wychowawcami w salach dydaktycznych:


 • klasa Ia - sala nr 3
 • klasa Ib - sala nr 7
 • klasa Ic - sala nr 23
 • klasa IIa - sala nr 26
 • klasa IIb - sala nr 1
 • klasa IIc - sala nr 5
 • klasa IIIa - sala nr 2
 • klasa IIIb - sala nr 20
 • klasa IIIc - sala nr 19

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016


Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września o godz. 8.00 w sali gimnastycznej.
Ok. godz.8.30 uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami.
Odjazd autobusów szkolnych ok. godz. 9.30.
Zapraszamy uczniów z rodzicami !!!
Rada pedgogicznaSierpień


Ważne komunikaty


W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dotyczące wprowadzenia dziennika elektronicznego. Udział w szkoleniu biorą wszyscy nauczyciele i sekretarz szkoły.
W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) na godzinę 12:00 zwołuję posiedzenie rady pedagogicznej na temat podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
Dyrektor


Egzaminy poprawkowe


Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie egzaminów poprawkowych.

Podstawa prawna:
-Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2014/2015
-Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w dniu 25 sierpnia 2015 roku:
 • MATEMATYKA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 1

  Skład komisji:
  Przewodnicząca - Eleonora Turowska
  Członkowie - Aleksandra Deryło, Marta Gołąb-Teodorowska


 • HISTORIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 2

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Jacek Tul
  Członkowie - Wiesława Szymeczek, Sławomir Zyga


 • FIZYKA I CHEMIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 26

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Krystyna Komarnicka, Joanna Berbeka


 • JĘZYK NIEMIECKI
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 10:00 sala nr 20

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Anna Olszewska, Marzena Schima - JakubowskaEgzamin poprawkowy składa się z dwóch części-pisemnej i ustnej.
Protokół z egzaminu poprawkowego sporządza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Wychowawca wpisuje ocenę z egzaminu na świadectwie i dokonuje adnotacji w arkuszu ocen w dniu egzaminu poprawkowego.
Uczeń otrzymuje świadectwo z rąk wychowawcy w dniu egzaminu.
Data wydania świadectwa jest zgodna z datą egzaminu poprawkowego.

Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu
Leszek JaniszewskiCzerwiec


Egzamin Gimnazjalny


* Wyniki Egzaminów w 2015 roku w Gimnazjum w Jaszkotlu:

Język Polski Historia MatematykaPrzyrodaJęzyk Niemiecki
poziom podstawowy
Język Niemiecki
poziom rozszerzony
Język Angielski
poziom podstawowy
Język Angielski
poziom rozszerzony
Gimnazjum
Jaszkotle
61,1 66,4 54,1 55,2 66,3 29,1 73,5 56,2
Gmina Kąty
Wrocławskie
61,7 64,7 51,2 52,0 62,0 29,4 72,0 65,6
Województwo
Dolnośląskie
61,2 63,2 46,8 49,0 55,4 34,7 66,6 49,2