Dzisiaj jest:

Jesteś gościem:

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wymiana polsko-niemiecka

Frieskotle

Dzwonki
godzina od do przerwa
1 lekcja 8:00 8:45 10 min.
2 lekcja 8:55 9:40 10 min.
3 lekcja 9:50 10:35 15 min.
4 lekcja 10:50 11:35 10 min.
5 lekcja 11:45 12:30 10 min.
6 lekcja 12:40 13:25 10 min.
7 lekcja 13:25 14:20 5 min.
8 lekcja 14:25 15:10  
Uczestniczymy
Wspieramy akcję:


Egzamin Gimnazjalny


* Wyniki Egzaminów w 2015 roku w Gimnazjum w Jaszkotlu:

Język Polski Historia MatematykaPrzyrodaJęzyk Niemiecki
poziom podstawowy
Język Niemiecki
poziom rozszerzony
Język Angielski
poziom podstawowy
Język Angielski
poziom rozszerzony
Gimnazjum
Jaszkotle
61,1 66,4 54,1 55,2 66,3 29,1 73,5 56,2
Gmina Kąty
Wrocławskie
61,7 64,7 51,2 52,0 62,0 29,4 72,0 65,6
Województwo
Dolnośląskie
61,2 63,2 46,8 49,0 55,4 34,7 66,6 49,2Egzaminy poprawkowe


Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie egzaminów poprawkowych.

Podstawa prawna:
-Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2014/2015
-Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w dniu 25 sierpnia 2015 roku:
 • MATEMATYKA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 1

  Skład komisji:
  Przewodnicząca - Eleonora Turowska
  Członkowie - Aleksandra Deryło, Marta Gołąb-Teodorowska


 • HISTORIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 2

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Jacek Tul
  Członkowie - Wiesława Szymeczek, Sławomir Zyga


 • FIZYKA I CHEMIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 26

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Krystyna Komarnicka, Joanna Berbeka


 • JĘZYK NIEMIECKI
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 10:00 sala nr 20

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Anna Olszewska, Marzena Schima - JakubowskaEgzamin poprawkowy składa się z dwóch części-pisemnej i ustnej.
Protokół z egzaminu poprawkowego sporządza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Wychowawca wpisuje ocenę z egzaminu na świadectwie i dokonuje adnotacji w arkuszu ocen w dniu egzaminu poprawkowego.
Uczeń otrzymuje świadectwo z rąk wychowawcy w dniu egzaminu.
Data wydania świadectwa jest zgodna z datą egzaminu poprawkowego.

Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu
Leszek JaniszewskiCzerwiec


* Zakończenie zajęć !!!!

Uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się o godzinie 8:00 w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy !
Odjazd autobusów szkolnych około godziny 11:00.
Wesołych i bezpiecznych wakacji życzą nauczycielr.


* Szanowni Rodzice


Do końca zajęć w bieżącym roku szkolnym pozostały dwa tygodnie. Rok szkolny kończy się w piątek 26 czerwca. Zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa, aby Wasze dzieci uczestniczyły codziennie we wszystkich zajęciach. Lekcje w ostatnich dniach roku szkolnego nie wymagają dużego wysiłku umysłowego od ucznia - program jest zrealizowany, a nauczyciele utrwalają materiał ze swoich przedmiotów w sposób lekki, łatwy i przyjemny, często odbywając zajęcia w zielonym plenerze przed szkołą lub rekreacyjnie w bloku sportowym. Organizujemy też wyjazdy edukacyjne na konkursy przedmiotowe czy na zawody sportowe.

Przypominam, że codzienna obecność na wszystkich zajęciach do 26 czerwca jest obowiązkiem wszystkich uczniów.
Codziennie sprawdzamy obecność uczniów i skrupulatnie ją odnotowujemy w dziennikach - jednym z kryteriów oceny z zachowania jest frekwencja na wszystkich zajęciach.

Z poważaniem
Leszek Janiszewski
Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu


Maj


* ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami w dniu 19 maja (wtorek) o godz. 16.30 zapraszamy wszystkich rodziców na ostatnie zebranie w tym roku szkolnym.
Rodzice zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach oraz sprawach bieżących.

Zapraszamy.


* Uwaga Rodzice uczniów klas III !!!

W dniu 13.05.2015 roku o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas III z doradcami z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu. To spotkanie dotyczyć będzie systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zostaną na nim przekazane informacje o wynikach diagnozy predyspozycji zawodowych trzecioklasistów.


Kwiecień


* Szanowni Rodzice !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 dni 21,22,23 kwietnia (wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - w tym czasie trwać będą egzaminy gimnazjalne. Dni 20 i 24 kwietnia (poniedziałek i piątek) są dniami nauki szkolnej. Proszę o dopilnowanie, aby w tych dniach Wasze dzieci przyszły do szkoły.

Z poważaniem dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu Leszek Janiszewski

* EGZAMINY GIMNAZJALNE 2015

21 kwietnia (wtorek)

 • godz. 9:00 historia i wos 60 min. + 20 min. w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony
 • godz. 11:00 język polski 90 min + 45 min w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony


22 kwietnia (środa)

 • godz. 9:00 przyroda 60 min. + 20 min. w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony
 • godz. 11:00 matematyka 90 min + 45 min w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony


23 kwietnia (czwartek)

 • godz. 9:00 język obcy nowożytny - poziom podstawowy 60 min. + 20 min. w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony
 • godz. 11:00 język obcy nowożytny - poziom zozszerzony (zdają ci uczniowie, którzy kontynuują naukę języka obcego w gimnazjum wybranego na egzamin), 60 min + 30 min w przypadku uczniów, dla których egzamin może być przedłużony* ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami w dniu 14 kwietnia (wtorek) o godz. 16.30 zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie.
Rodzice zostaną poinformowani o ocenach, oraz sprawach bieżących.

Zapraszamy.


Marzec

* ŚWIĘTA WIELKANOCNESzanowni Rodzice
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wiele wiosennego optymizmu, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołej atmosfery przy świątecznym stole.

grono pedagogiczne

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym wiosenna przerwa świąteczna trwa od 2 do 7 kwietnia.


* Konsultacje

Szanowni Rodzice
Zapraszamy w dniu 3 marca (wtorek) 2015 roku o godzinie 16:30 na konsultacje.
Informujemy, że w godzinach 16:30 - 18:00 w szkole dyżur będzie pełnił Kurator Sądowy.

Zapraszamy chętnych Rodziców


Luty

* Zielona chemia

28 lutego kilkunastoosobowa grupa uczniów naszego gimnazjum pod opieką nauczyciela chemii Pani Krystyny Komarnickiej wzięła udział w wykładzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonym przez prof. dr hab. Annę Trzeciak.
Pani profesor pełni funkcję dziekana wydziału. Tematem jej wykładu przeznaczonego dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych była zielona chemia, której głównym celem jest eliminowanie ryzyka i zagrożenia związanego z wprowadzeniem chemikaliów do środowiska. Uczniowie poznali w trakcie zajęć rozpuszczalniki jonowe przyjazne dla środowiska, nowoczesną aparaturę umożliwiającą projektowanie efektywnych syntez chemicznych, pozwalających jednocześnie na znaczną oszczędność energii oraz zasady zielonej chemii.

W czasie realizacji w gimnazjum projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego nasi uczniowie zbadali, że stan środowiska w najbliższym otoczeniu nie jest najlepszy, dlatego każde działanie mieszkańców naszej gminy zmierzające do poprawy czystości powietrza, wody i gleby jest bardzo ważne.

* Wywiadówka

Zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówkę semestralną, która odbędzie się 3 lutego (wtorek) 2015 roku o godzinie 16:30. Rodzice zostaną poinformowani o ocenach semestralnych oraz sprawach bieżących.

Zapraszamy.


Styczeń

* Szanowni Rodzice

W dniu 16 stycznia kończymy I półrocze roku szkolnego 2014/2015 - uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzamy oceny semestralne uzyskane przez Wasze dzieci.
Od 19 stycznia do 1 lutgo będą trwały ferie zimowe - czas wypoczynku dla uczniów i nauczycieli.
Szkoła w ramach profilaktyki przeprowadzi w ostatnim tygodniu zajęć liczne pogadanki dla modzieży dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu i zagrożeń, z którymi może zetknąć się Wasze dziecko.
Zwracam się z prośbą do Państwa o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoim dzieciom w czasie ferii zimowych.

Z poważaniem Dyrektor


GrudzieńRodzinnych, ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego Nowego Roku 2015 życzy grono pedagogiczne
Gimnazjum w Jaszkotlu.
Post scriptum:
Drodzy Rodzice, proszę, aby Wasze dzieci wykorzystały wyjątkowo długą w tym roku przerwę świąteczną i poświęciły czas na uzupełnienie wiedzy przedmiotowej.
Wesołych Swiąt - Dyrektor

* Zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 16 grudnia (wtorek) 2014 roku o godzinie 16:30. Rodzice zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach na I półrocze oraz sprawach bieżących.

Zapraszamy.
W naszej szkole trwa akcja ,,Góra Grosza”. Już 15 grudnia nastąpi jej zakończenie . Każda drobna moneta, zbierana przez skarbników klasowych, może pomóc Twojemu koledze lub koleżance. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Dla szkoły, która zbierze najwięcej, czeka wielka nagroda! Włączmy się w tę akcję i pomóżmy dzieciom. Więcej informacji na stronie: TUTAJ

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego


* WAŻNA INFORMACJA

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 do 31 grudnia.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w tych dniach NIE ODBYWAJĄ SIĘ.
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w dniach 22 - 24 grudnia, 29 - 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia dla tych dzieci, którym Rodzice nie zapewnią opieki. Proszę Rodziców o zgłoszenie obecności dziecka w szkole w wyżej wymienionych terminach do dnia 17 grudnia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.
Dyrektor


Listopad

* Wycieczka do Berlina

W sobotę 29 listopada 2014 roku czterdziestu trzech uczniów naszej szkoły pod opieką czterech nauczycielek wybrało się na wycieczkę do stolicy Niemiec – Berlina. Program wyjazdu przewidywał poznanie największych atrakcji tego miasta. Uczestnicy przespacerowali się z Alexanderplatz do Potsdamerplatz, zwiedzając po drodze Fernsehturm, Muzeum Egipskie, aleję Unter den Linden, Bramę Brandenburską, Reichstag oraz Pomnik Ofiar Holocaustu. Ważnym punktem było obejrzenie oryginalnych resztek berlińskiego muru. Największą atrakcją był jednak wieczorny pobyt na urokliwym jarmarku świątecznym, który wprowadził grupę w przedświąteczny nastrój. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, choć na jedną rzecz nie można było mieć wpływu – pogodę.
W tym czasie mocno się ochłodziło, więc wszyscy trochę zmarzli, a zwłaszcza ci, którzy nie posłuchali rad swoich nauczycielek dotyczących ciepłego ubioru. Podobno to i tak wina pań, które mówiły wprawdzie, że będzie zimno, ale nie, że aż tak!!! ;)*Bardzo ważny komunikat dla Rodziców

Edukacja w gimnazjum polega na przekazywaniu uczniom wiedzy przedmiotowej i utrwalaniu jej.
Obowiązkiem ucznia w domu jest wykonanie zadania domowegovzgodnie z poleceniem nauczyciela lub utrwalenie materiału z ostatniej lekcji (najczęściej w formie ustnej) jeśli nauczyciel nie wyda polecenia dotyczącego zadania domowego.
Przez pojęcie "zadanie domowe" należy rozumieć pracę ucznia w domu uzupełniającą i utrwalającą wiedzę nabytą w szkole również wtedy, kiedy nauczyciel oficjalnie nie wyda takiego polecenia.

Odrabianie lekcji obowiązuje codziennie przez cały rok szkolny.

Dyrektor* Zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 18 listopada (wtorek) 2014 roku o godzinie 16:30. Rodzice zostaną poinformowani o ocenach, oraz sprawach bieżących.
Zapraszamy.W dniu 4 listopada-(wtorek) wszystkie lekcje zostaną skrócone o 10 minut. Powodem jest posiedzenie rady pedagogicznej oraz szkolenie nauczycieli w ramach projektu pod nazwą : "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrocławskim".

Oto czas trwania lekcji w tym dniu:
 1. 8.00-8.35
 2. 8.45-9.20
 3. 9.30-10.05
 4. 10.20-10.55
 5. 11.05-11.40
 6. 11.50-12.25
 7. 12.35-13.10


Odjazd do domu o godz.13.25 jednym kursem


Październik

* Marsz na Orientację

W sobotę 4 października 2014 roku uczestniczyliśmy w XII Marszu na Orientację. Impreza miała miejsce w lasach znajdujących się na południe od Miękini. Organizowała ją miejscowa szkoła. Na linii startu każdy patrol dostawał mapę okolicy z zaznaczonymi punktami i kartę z trudnymi zadaniami. Niektóre punkty były opisane na karcie zadań, co ułatwiło nam odnalezienie ich. Pagórkowaty teren zawodów i róże, rosnące w wielu miejscach utrudniały nam marsz , lecz nie poddaliśmy się. Niektóre punkty były dobrze ukryte, szczególnie "52", znajdujący się głęboko w ziemi. Raz zrobiliśmy krótki postój na uzupełnienie płynów i wyciągnięcie kolców z butów. Przemek i Piotrek rozwiązywali zadania, biegnąc, a ja prowadziłem ich do następnego punktu.
Ostatecznie dobiegliśmy do mety cali mokrzy i zmęczeni, 5 minut po dopuszczalnym czasie. Odpoczęliśmy kilka minut i wróciliśmy do bazy, gdzie zjedliśmy smaczną zupę. Zdobyliśmy sporą ilość punktów 534, zajmując 13 miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Niestety było ono zbyt niskie by otrzymać jakąkolwiek nagrodę.
Ale bawiliśmy się świetnie!!!
* Wizyta na uczelni

25 października br. grupa uczniów naszego gimnazjum złożyła wizytę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Tomasza Lisa „Rok 2014 – Międzynarodowy Rok Krystalografii”. Po wykładzie młodzi chemicy gościli w Zakładzie Krystalografii, w którym pracownicy naukowi – pasjonaci krystalografii pokazali im hodowle kryształów i nowoczesną aparaturę badawczą. Zajęcia odbywały się w ramach Wszechnicy Chemicznej, przeznaczonej dla uczniów szkół średnich i gimnazjów interesujących się chemią.
W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum brali także udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. 20 września uczestniczyli również na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w wykładzie dr Alicji Kluczyk „Poważna nauka i humor chemiczny”. Współpraca Gimnazjum w Jaszkotlu z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego trwa od wielu lat, a nasi byli uczniowie, którzy brali udział w pierwszych zajęciach na uniwersytecie sami ukończyli już studia. Serdecznie gratulujemy dyplomów.

Grono Pedagogiczne
* WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW"

Szanowni Rodzice

Szkoła realizuje wiele projektów służących rozwojowi Waszych dzieci takich jak: edukacja filmowa, teatralna, muzealna, wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę przedmiotową, konkursy przedmiotowe, wycieczki integracyjne, krajoznawcze, imprezy szkolne tematyczne i rocznicowe. Wszystkie te wydarzenia są integralną częścią procesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły.
Nieprawdą jest, że podczas realizowania określonego projektu nie odbywają się lekcje. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w imprezie odbywają zajęcia zgodnie z planem lekcji w tym dniu. Wiem, że młodzież przekonuje rodziców o odwołanych zajęciach z powodu wyjazdu do teatru czy muzeum, a rodzice pozwalają na pozostanie dziecka w domu. Proszę nie dawać wiary tym informacjom. Wszystkie zajęcia odbywają się normalnie. Nieobecność dziecka w takim dniu bez ważnego powodu nie będziemy usprawiedliwiać.

Dyrektor
* KONSULTACJE

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami w dniu 21 października (wtorek) o godz. 16.00 czekamy na Rodziców, którzy zechcą zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole w okresie od 1 września do 21 października. Zapewniamy możliwość konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, którzy do godz. 18.00 będą do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy.
* DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela (14 października-wtorek) nie jest dniem wolnym od zajęć. Obecność uczniów
w szkole jest obowiązkowa.
Wychowawcy odnotują w dziennikach obecność uczniów. Na pierwszej lekcji odbędą się spotkania zespołów klasowych z wychowawcami. O godz. 9.00 Samorząd Uczniowski zaprasza na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela (sala gimnastyczna). Zajęć dydaktycznych w tym dniu nie będzie. Odwóz uczniów do domu około godziny 10.00.
Wrzesień

* Wycieczka integracyjna klas pierwszychDnia 30 września 2014 roku klasy IA, IB, IC wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę integracyjną do Sobótki. Po godzinie 8:00 wyjechaliśmy sprzed szkoły. Gdy dotarliśmy na miejsce wspólnie przygotowaliśmy miejsce na ognisko, a także graliśmy wsiatkówkę. Następnie rozpoczęły się sportowe "potyczki" między klasami. Najwięcej sporów oraz śmiechu pojawiło się podczas przeciągania liny. Po upieczeniu i zjedzeniu kiełbasek powędrowaliśmy na Ślęzę. Niestety czas nie pozwolił zdobyć nam szczytu. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.
* PODZIĘKOWANIE

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu Gawęckim, którzy poświęcili swój cenny czas i pomogli dostarczyć zakrętki z Gimnazjum w Jaszkotlu do punktu zbiórki. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na rzecz budowy nowej siedziby Kliniki Transplantologii i Hematologii we Wrocławiu.
Prosimy w dalszym ciągu o dostarczanie plastikowych nakrętek do szkoły.Wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!

* Perwsze zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze zebranie, które odbędzie się 9 września (wtorek) 2014 roku o godzinie 16:30.
* Inauguracja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w sali gimnastycznej w dniu 1 września o godz. 8.00.
Spotkanie zespołów klasowych z wychowawcami około godz. 9.00
Odjazd autobusów szkolnych ok. godz. 10:00
Uczniów obowiązuje strój galowy

Dyrektor
Czerwiec