Dzisiaj jest:

Jesteś gościem:

Dziennik elektroniczny

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wymiana polsko-niemiecka

Frieskotle

Dzwonki
godzina od do przerwa
1 lekcja 8:00 8:45 10 min.
2 lekcja 8:55 9:40 10 min.
3 lekcja 9:50 10:35 15 min.
4 lekcja 10:50 11:35 10 min.
5 lekcja 11:45 12:30 10 min.
6 lekcja 12:40 13:25 10 min.
7 lekcja 13:25 14:20 5 min.
8 lekcja 14:25 15:10  
Uczestniczymy
Wspieramy akcję:

Listopad

List do Pani Minister

Jaszkotle, 9.XI. 2015 r.


Minister Edukacji Narodowej
Pani Anna ZalewskaSzanowna Pani Minister!
Nazywam się Leszek Janiszewski. Jestem dyrektorem gimnazjum w podwrocławskiej miejscowości Jaszkotle. Szkołę prowadzę od czasu jej powołania czyli od 1 września 1999 roku.
Początki były trudne - młodzież w wieku 13-14 lat przyjęta z kilku szkół podstawowych sprawiała duże problemy wychowawcze. Dochodziło do agresywnych zachowań, wymuszeń, palenia papierosów na terenie szkoły, a zdarzało się też spożywanie alkoholu i niekulturalne traktowanie nauczycieli. Wtedy poważnie zastanawiałem się, czy powołanie gimnazjów miało sens - czy gromadzenie w jednej szkole kilkuset młodych ludzi w trudnym wieku dorastania (13-16 lat) nie będzie powodowało konfliktów, agresywnych zachowań i chęci zaimponowania kolegom czynami, które kwalifikujemy jako wykroczenia czy nawet przestępstwa.
Nie dziwię się, że mówiono o gimnazjach jako źródłach zła i patologii. Nasza energia nauczycielska była skierowana głównie na „walkę” z gimnazjalistami o ich kulturę i szacunek dla naszej pracy. Stosowaliśmy metody wychowawcze polegające na przekonywaniu młodego człowieka do cywilizowanego traktowania nauczycieli i kolegów, poszanowaniu ich godności, szacunku dla pracy nauczycieli i obsługi szkoły, poszanowaniu wyposażenia placówki oraz godnego traktowania szkoły, która dba o rozwój młodego człowieka. Przeprowadzaliśmy wiele rozmów indywidualnych z uczniami, którzy stwarzali problemy wychowawcze, odbywaliśmy spotkania z ich rodzicami - zdarzało się, że na spotkania takie był zapraszany kurator sądowy czy policjant. Byliśmy konsekwentni w swoich wychowawczych wymaganiach. Nawet drobny incydent niezgodny z prawem szkolnym i naszymi wymaganiami wychowawczymi budził nasz niepokój i był powodem zwoływania posiedzeń zespołów wychowawczych i poważnej rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
Zdałem sobie sprawę z faktu, że nie wyniki dydaktyczne powinny być w moim gimnazjum najważniejsze - postawiliśmy sobie cel główny, czyli osiągnięcie wysokiego poziomu wychowawczego. Priorytetem naszej szkoły stało się wychowanie, a nie, jak do tej pory w większości szkół, dydaktyka, czyli poziom wiedzy i wyniki w nauce, a wychowanie dopiero na drugim miejscu. W naszej szkole odwróciłem tę kolejność. Stwierdziłem, że dopiero wtedy będzie można uzyskiwać dobre rezultaty dydaktyczne, kiedy młody człowiek osiągnie wysoki poziom kultury szkolnej, kiedy będzie szanował pracę swoich nauczycieli i pracowników obsługi, szanował godność kolegów i świadomie będzie odbierał potrzebę pobierania wiedzy i rozwijania się w swojej szkole. Nie było łatwo. Jednak swój cel realizowaliśmy wytrwale i konsekwentnie. Uświadamialiśmy młodzieży, że pracujemy dla niej, że nauczycielstwo to służba i powołanie, że radość nam sprawia każdy jej sukces, że jesteśmy dumni z jej osiągnięć.
Odnieśliśmy sukces. Poziom wychowawczy szkoły jest wysoki. Zauważają to wszyscy klienci szkoły - rodzice, władze naszej gminy, władze oświatowe i sami uczniowie. Sprawdził się konsekwentnie realizowany przez nas program wychowawczy szkoły. Nie mamy problemów wychowawczych z młodzieżą. Uczniowie rozumieją i doceniają naszą pracę. Odwzajemniają się dobrym zachowaniem i szacunkiem dla wysiłków nauczycieli.
Naszą dumą są wyniki z egzaminów gimnazjalnych wyższe od średniej województwa, średniej gminy i średniej krajowej. Na wysokim poziomie stoi także sport szkolny-uczniowie wygrywają z rówieśnikami z gminy i powiatu wrocławskiego. Są też sukcesy na etapie wojewódzkim. Prowadzimy współpracę ze szkołą niemiecką w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży - co roku grupa naszych uczniów odwiedza rówieśników w Niemczech, gdzie pożytecznie i atrakcyjnie spędza tydzień, zwiedzając kraj Sąsiadów, poznając ich zwyczaje, wzbogacając język obcy i uczestnicząc w zajęciach szkolnych. Podobnie spędzają czas dzieci niemieckie, kiedy przyjeżdżają do nas z rewizytą. Na gości czeka zawsze atrakcyjny program pobytu, polska gościnność, smaczna kuchnia i wspólne lekcje języka polskiego. Nawiązujemy także współpracę z ukraińskimi szkołami - wizyty uczniów i nauczycieli ukraińskich w Polsce oraz polskich na Ukrainie już się odbyły. Trwają rozmowy na temat kontynuowania tej współpracy. W ramach wolontariatu nasza młodzież opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu, składając wizyty dzieciom i zapraszając je na nasze imprezy szkolne. Prowadzimy edukację filmową, teatralną i muzealną, umożliwiamy młodzieży rozwijanie zdolności organizatorskich w pracach w samorządzie uczniowskim, prowadzimy dodatkową szeroką ofertę edukacyjną w formie zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Atmosfera pracy w gronie pedagogicznym jest pełna serdeczności, życzliwości i humoru. Udziela się ona uczniom, którzy obserwując swoich nauczycieli, przenoszą ją na relacje koleżeńskie. Miło się pracuje w takiej szkole. Jesteśmy dumni z tego, że taką stworzyliśmy my, nasi uczniowie, rodzice i władze naszej gminy.
Jeśli początkowe lata funkcjonowania gimnazjum były trudne, to konsekwentna praca kadry nauczycielskiej doprowadziła do dobrze funkcjonującej placówki o wysokim poziomie wychowawczym i świetnie przygotowującej do pracy w liceum. Stwierdzam z całą powagą, że gimnazjum faktycznie wyrównuje szanse edukacyjne absolwentów szkół podstawowych, którzy w ciągu trzech lat są dobrze przygotowywani do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
W gimnazjum uczniowie nabierają nawyków, jakie będą potrzebne w szkołach średnich-tu uczymy i wymagamy samodzielności w pracy umysłowej, logicznego myślenia, analizowania problemu i wyciągania własnych wniosków. Znamy losy swoich absolwentów-wszyscy dostają się do wybranych przez siebie szkół, odwiedzają nas i informują o dobrym funkcjonowaniu w swojej nowej szkole. Z satysfakcją odbieramy od nich wiadomości o naszej dobrej pracy i ich dobrych ocenach, jakie uzyskują w liceach, technikach i zawodówkach.
Gimnazja sprawdziły się, okrzepły i dobrze pełnią swoje zadanie. Utrzymuję kontakty zawodowe i koleżeńskie z koleżankami i kolegami dyrektorami gimnazjów - spotykamy się na konferencjach, szkoleniach, studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia zawodowego. Przyznają, że początki były niełatwe, że pojawiały się poważne problemy wychowawcze. Też kwestionowali sens istnienia gimnazjów, ale to już przeszłość. To było dawno. Teraz są spełnionymi dyrektorami. Osiągnęli sukces zawodowy. Chcą dalej rozwijać gimnazjalistów i przygotowywać ich do pracy w liceach. Chcą czerpać satysfakcję ze swojej pracy w gimnazjum.
Zła opinia o gimnazjach już dawno jest nieaktualna. Szkoda, że nie mówi się o takich placówkach, w których gimnazjaliści świadomie i mądrze współtworzą swoją szkołę, w których dyrektorowi i nauczycielom zależy na dobrej przyszłości ich uczniów, w których uczniowie są szczęśliwi i dumni ze swojej szkoły. Takich gimnazjów jest naprawdę dużo.

Z poważaniem
Leszek Janiszewski
Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu


Konsultacje

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami, w dniu 17 listopada (wtorek) od godz. 16.30 zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na konsultacje.
Bardzo ważny komunikat dla Rodziców

Edukacja w gimnazjum polega na przekazywaniu uczniom wiedzy przedmiotowej i utrwalaniu jej.
Obowiązkiem ucznia w domu jest wykonanie zadania domowego zgodnie z poleceniem nauczyciela lub utrwalenie materiału z ostatniej lekcji (najczęściej w formie ustnej), jeśli nauczyciel nie wyda polecenia dotyczącego zadania domowego.
Przez pojęcie "zadanie domowe" należy rozumieć pracę ucznia w domu uzupełniającą i utrwalającą wiedzę nabytą w szkole również wtedy, kiedy nauczyciel oficjalnie nie wyda takiego polecenia.

Odrabianie lekcji obowiązuje codziennie przez cały rok szkolny.

Szkoła realizuje również wiele projektów służących rozwojowi Waszych dzieci, takich jak: edukacja filmowa, teatralna, muzealna, wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę przedmiotową, konkursy przedmiotowe, wycieczki integracyjne, krajoznawcze, imprezy szkolne tematyczne i rocznicowe. Wszystkie te wydarzenia są integralną częścią procesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły.
Nieprawdą jest, że podczas realizowania określonego projektu nie odbywają się lekcje. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w imprezie odbywają zajęcia zgodnie z planem lekcji w tym dniu. Wiem, że młodzież przekonuje rodziców o odwołanych zajęciach z powodu wyjazdu do teatru czy muzeum, a rodzice pozwalają na pozostanie dziecka w domu. Proszę nie dawać wiary tym informacjom. Wszystkie zajęcia odbywają się normalnie. Nieobecności dziecka w takim dniu bez ważnego powodu nie będziemy usprawiedliwiać.

Dyrektor

Październik

Dzień Papieski i Przegląd Piosenki Religijnej


W dniu 30 października 2015 roku odbył się w naszej szkole Dzień Papieski (przygotowany przez uczniów, pod opieką p. Elżbiety Gruszczyńskiej).
Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć naszego wielkiego rodaka - Karola Wojtyły, który 37 lat temu został papieżem.
Dzień był obfity w wydarzenia, bo po krótkiej przerwie rozpoczął się

X Jubileuszowy Gminny Przegląd Piosenki Religijnej.

Swoja obecnością zaszczycili nas: pan burmistrz - Antoni Kopeć, ksiądz proboszcz - Zbigniew Zapaśnik oraz pomysłodawca imprezy - dr Krzysztof Grabiec.
Wykonawcy jak zwykle dopisali, wprowadzając atmosferę radości i wzruszenia.
Zespołom gratulujemy występów i serdecznie dziękujemy za przybycie!


Wybory


Komunikat Komisji wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Jaszkotlu

W dniu 30 października 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wyniki wyborów:
 1. Kowalski Kajetan - 17
 2. Sycz Michał - 15
 3. Łukaszewicz Julia - 10
 4. Klajber Aleksander - 9
 5. Gryszpińska Alicja - 6
 6. Selwesiuk Bartosz - 4
 7. Wołowski Krzysztof - 2
 8. Biegalski Michał - 2
 9. Sułkowska Olga - 0
 10. Różanowska Agnieszka - 0

Młodzieżowymi radnymi z naszego gimnazjum zostali:
 1. Kowalski Kajetan
 2. Sycz Michał
 3. Łukaszewicz Julia
 4. Klajber Aleksander
 5. Gryszpińska Alicja

Dzień Nauczyciela


Dzień Nauczyciela - 14 października (środa) nie jest dniem wolnym od zajęć. Zajęcia lekcyjne w tym dniu nie odbywają się, jednak są zorganizowane inne, w których uczniowie muszą wziąć udział. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbędą się spotkania zespołów klasowych z wychowawcami, na drugiej uroczystość w sali gimnastycznej zorganizowana przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Nauczyciela. O godz. 10.00 autobusy szkolne odwiozą uczniów do domu.
Przypominamy o stroju galowym.
Dyrektor

Wywiadówka


Szanowni Rodzice, zapraszamy Was na wywiadówkę w dniu 20 października (wtorek) na godz. 16.30. Na spotkaniu z wychowawcami otrzymacie Państwo informacje o postępach w nauce i zachowaniu Waszych Dzieci oraz zostaniecie zaopatrzeni w login i hasło do dziennika elektronicznego. Prosimy więc wszystkich Rodziców o przybycie do szkoły.
Z pozdrowieniami - DyrektorWrzesień

Młodzież na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

19 września uczniowie naszego gimnazjum, pod opieką naucz. chemii wzięli udział w ciekawych warsztatach chemicznych, zorganizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W czasie zajęć gimnazjaliści mieli możliwość obserwowania ciekawych doświadczeń, m. in. z ciekłym azotem, próby Tollensa na bańkach szklanych oraz doświadczeń z dziedziny fluorescencji. Uczelnia udostępniła uczniom mikroskop elektronowy, za pomocą którego obserwowali preparaty biologiczne. Marzeniem młodych chemików było zobaczenie pojedynczego atomu. Na to musimy jeszcze trochę poczekać…


Spotkanie z rodzicami


Rodziców zapraszamy na pierwsze spotkanie w dniu 8 września (wtorek). O godzinie 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie (ok. godz. 17.00) spotkania z wychowawcami w salach dydaktycznych:


 • klasa Ia - sala nr 3
 • klasa Ib - sala nr 7
 • klasa Ic - sala nr 23
 • klasa IIa - sala nr 26
 • klasa IIb - sala nr 1
 • klasa IIc - sala nr 5
 • klasa IIIa - sala nr 2
 • klasa IIIb - sala nr 20
 • klasa IIIc - sala nr 19

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016


Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września o godz. 8.00 w sali gimnastycznej.
Ok. godz.8.30 uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami.
Odjazd autobusów szkolnych ok. godz. 9.30.
Zapraszamy uczniów z rodzicami !!!
Rada pedgogicznaSierpień


Ważne komunikaty


W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dotyczące wprowadzenia dziennika elektronicznego. Udział w szkoleniu biorą wszyscy nauczyciele i sekretarz szkoły.
W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) na godzinę 12:00 zwołuję posiedzenie rady pedagogicznej na temat podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
Dyrektor


Egzaminy poprawkowe


Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie egzaminów poprawkowych.

Podstawa prawna:
-Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2014/2015
-Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w dniu 25 sierpnia 2015 roku:
 • MATEMATYKA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 1

  Skład komisji:
  Przewodnicząca - Eleonora Turowska
  Członkowie - Aleksandra Deryło, Marta Gołąb-Teodorowska


 • HISTORIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 2

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Jacek Tul
  Członkowie - Wiesława Szymeczek, Sławomir Zyga


 • FIZYKA I CHEMIA
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 9:00 sala nr 26

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Krystyna Komarnicka, Joanna Berbeka


 • JĘZYK NIEMIECKI
  25 sierpnia 2015 roku (wtorek) godzina 10:00 sala nr 20

  Skład komisji:
  Przewodniczący - Leszek Janiszewski
  Członkowie - Anna Olszewska, Marzena Schima - JakubowskaEgzamin poprawkowy składa się z dwóch części-pisemnej i ustnej.
Protokół z egzaminu poprawkowego sporządza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Wychowawca wpisuje ocenę z egzaminu na świadectwie i dokonuje adnotacji w arkuszu ocen w dniu egzaminu poprawkowego.
Uczeń otrzymuje świadectwo z rąk wychowawcy w dniu egzaminu.
Data wydania świadectwa jest zgodna z datą egzaminu poprawkowego.

Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu
Leszek JaniszewskiCzerwiec


Egzamin Gimnazjalny


* Wyniki Egzaminów w 2015 roku w Gimnazjum w Jaszkotlu:

Język Polski Historia MatematykaPrzyrodaJęzyk Niemiecki
poziom podstawowy
Język Niemiecki
poziom rozszerzony
Język Angielski
poziom podstawowy
Język Angielski
poziom rozszerzony
Gimnazjum
Jaszkotle
61,1 66,4 54,1 55,2 66,3 29,1 73,5 56,2
Gmina Kąty
Wrocławskie
61,7 64,7 51,2 52,0 62,0 29,4 72,0 65,6
Województwo
Dolnośląskie
61,2 63,2 46,8 49,0 55,4 34,7 66,6 49,2